Семенюк Микола Федорович

  Dr.-Ing. habil. (ФРН), д. т. н., проф. кафедри машинознавства

Народився 5 березня 1953 р. у м. Хмельницькому. Після закінчення середньої школи вступив на механічний факультет Хмельницького технологічного інституту побутового обслуговування, який закінчив у 1975 р. за спеціальністю «Технологія машинобудування, металорізальні верстати та Інструмент». У цьому ж році розпочав свою професійну діяльність інженером-механіком Хмельницького технологічного інституту побутового обслуговування. В 1975-1976 рр. проходив військову службу, після завершення якої повернувся в Інститут і працював на посадах програміста, керівника групи програмістів, старшого наукового співробітника, асистента, старшого викладача, доцента. Без відриву від виробництва підготував і 1983 р. захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата наук.

   У 1988-1989 рр. за направленням Державного комітету з народної освіти СРСР проходив стажування в Німецькій Демократичній Республіці для підготовки дисертації на здобуття наукового ступеня доктора наук. З дозволу ВАК СРСР представив дисертацію до захисту за місцем стажування – у Вищу технічну школу Циттау, яку захистив у 1991 р. Для одержання українського диплому повторно захистив докторську дисертацію в Київському Інституті інженерів цивільної авіації. Він є першим випускником університету, що став доктором наук. Після захисту докторської дисертації обраний на посаду професора кафедри машинознавства, на якій працював до 2014 р.

   Семенюк М.Ф. був членом редколегії низки фахових журналів, спеціалізованих вчених рад. Протягом 19 років очолював науковий семінар спеціалізованої вченої ради при Хмельницькому національному університеті по захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата та доктора технічних наук. За дорученням ректорату протягом 1993-2001 рр. очолював відділ міжнародних зв’язків університету. В 2001 р. був запрошений німецьким ВНЗ для викладацької роботи протягом навчального року.

   Семенюк М.Ф. – автор більше ніж 100 наукових робіт. З числа випускників університету підготував 7 кандидатів технічних наук. Майже всі вони зараз с викладачами Хмельницького національного університету.

   За плідну викладацьку та наукову роботу неодноразово нагороджувався почесними грамотами ректорату, Хмельницької облдержадміністрації та обласної ради. Міністерством освіти України відзначений званням «Відмінник освіти України».