Кузьменко Анатолій Григорович

д. т. н., проф., завідувач кафедри зносостійкості і надійності машин (1989-2009 рр.)

Народився 28 квітня 1936 р. в с. Тузли Ічкинського району Кримської області. В 1959 р. закінчив Дніпропетровський інститут інженерів залізничного транспорту за спеціальністю «Локомотиви і локомотивне господарство». Після закінчення інституту 12 років працював на Брянському машинобудівному заводі як інженер-конструктор, дослідник. У1971 р. захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата наук за спеціальністю «Машинознавство і деталі машин». Після захисту дисертації працював у Брянському інституті транспортного машинобудування на кафедрі динаміки і міцності машин і деталей машин. У 1986 р. в Інституті машинознавства АН СРСР імені академіка Благонравова А.Н. захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора наук за двома науковими спеціальностями: «Динаміка, міцність машин, приладів І апаратури» І «Тертя та зношування в машинах». Вчене звання професора кафедри динаміки і міцності машин отримав у 1989 році.

   Кузьменко А. Г. працював у Хмельницькому національному університеті з 1989 р на посаді завідувача кафедри технології металів. У 1991 р. з його ініціативи при кафедрі була відкрита нова спеціальність «Обладнання і технологія підвищення зносостійкості І відновлення деталей машин та апаратів», яка успішно функціонує донині. Кузьменко А. Г. доклав багато зусиль для становлення нової спеціальності: брав участь у створенні навчальних лабораторій, розробці спеціалізованих навчальних курсів. За 25 років Існування спеціальності здійснено 20 випусків, понад 500 спеціалістів та магістрів.

   Вагомий внесок Кузьменко А. Г. зробив у наукову скарбницю університету в межах створеної ним наукової школи «Розробка розрахунково-експериментальних методів розв’язання зносоконтактних задач у трибології». За період роботи в університеті Кузьменко А. Г. опублікував 10 наукових монографій, понад 300 статей у фахових наукових виданнях. Під керівництвом Кузьменка А.Г. захищено 8 кандидатських та 1 докторська дисертація.

   З ініціативи Кузьменка А. Г. з 1996 р. в університеті видасться міжнародний науковий журнал «Проблеми трибології», головним редактором якого він був 18 років поспіль. Цей журнал, безумовно, сприяв захисту десятків кандидатських і докторських дисертацій у спеціалізованій вченій раді ХНУ та інших вищих навчальних закладах. Більше 20 років Кузьменко А. Г. був членом спеціалізованої вченої ради при Хмельницькому національному університеті за спеціальністю 05.02.04 – тертя та зношування в машинах.