182 – Технології легкої промисловості. Доктор філософії. Проєкти освітніх програм

2023

Обговорення завершується: 19.07.2023

Specialty:   182 Light industry technologies

Educational level Третій (освітньо-науковий)

Name of educational and scientific program: Light industry technologies

Гарант/Контактна особа:   Оксана ЗАХАРКЕВИЧ

email:       zakharkevycho@khmnu.edu.ua