182 – Технології легкої промисловості. Доктор філософії. Проєкти освітніх програм

2023

Обговорення завершується: 19.07.2023

Спеціальність:   182 Технології легкої промисловості

Рівень освіти: Третій (освітньо-науковий)

Назва освітньо-наукової програми: Технології легкої промисловості

Гарант/Контактна особа:   Оксана ЗАХАРКЕВИЧ

email:       zakharkevycho@khmnu.edu.ua