174 – Автоматизація, комп’ютерно-інтегровані технології та робототехніка

2023

The discussion ends 10.02.2023

Specialty: 174 Автоматизація, комп’ютерно- інтегровані технології та робототехніка

Educational level second (master's).

Name of educational and professional program: Автоматизація, комп’ютерно- інтегровані технології та робототехніка

Project team leader: Валерій МАРТИНЮК, д.т.н, професор

Контактна особа – Мартинюк Валерій Володимирович,  електронна адреса:  martyniukva@khmnu.edu.ua