172 - Telecommunications and radio engineering

2022, 2021, 2020

Year of entry into force: 2022

Specialty: 172 Telecommunications and radio engineering

Name of educational program: Educational and professional program "Telecommunications and Radio Engineering"

The purpose of the educational program: Підготовка фахівців з телекомунікацій та радіотехніки на основі формування конкурентоздатних на ринку праці в Україні та за її межами загальнокультурних та спеціальних (фахових, предметних) компетентностей для розв’язування складних задач і проблем з проєктування, модернізації, впровадження та експлуатації сучасних телекомунікаційних і радіотехнічних систем, комплексів, технологій, пристроїв та їх компонентів, проведення досліджень та/або здійснення інновацій, які характеризуються невизначеністю умов і вимог.

The main focus of the educational program and specialization: Спеціальна освіта в галузі електроніки та телекомунікацій за спеціальністю телекомунікації та радіотехніка. Акцентом програми є підготовка професіоналів в області сучасних технологій та програмно-апаратного забезпечення інформаційно- комунікаційних мереж і телекомунікаційних систем, здатних здійснювати практичну, експертну та консультативну діяльність по забезпеченню заданих функціональних властивостей та експлуатаційних характеристик телекомунікаційних мереж та радіотехнічних систем.

Features of the program:Освітня програма націлена на формування здатності ініціювати та автономно здійснювати професійну діяльність з системного аналізу та оптимізації інформаційно-телекомунікаційних систем та комплексів, захисту інформації, підвищення надійності та завадозахищеності радіотехнічних засобів телекомунікацій, проведення дослідницької роботи та управління проєктами, здійснення інноваційної діяльності.

Year of entry into force:2021

Specialty: 172 Telecommunications and radio engineering

Name of educational program: Educational and professional program "Telecommunications and Radio Engineering"

The purpose of the educational program: Emphasis is placed on modern information and communication technologies and modern software and hardware of information and communication networks and telecommunication systems, as well as on the principles, methods and means of ensuring the specified performance characteristics and properties of information and communication networks and telecommunication systems.

The main focus of the educational program and specialization: Emphasis is placed on modern information and communication technologies and modern software and hardware of information and communication networks and telecommunication systems, as well as on the principles, methods and means of ensuring the specified performance characteristics and properties of information and communication networks and telecommunication systems.

Features of the program: The program develops fundamental knowledge and professional skills in telecommunications and information and communication technologies. The program provides training for higher education students in the design, development, implementation and operation of new information and communication networks, telecommunications systems and information and communication technologies in professional activities. Practice is provided in order to provide conditions for training specialists in the real environment of future professional activity.

Year of entry into force: 2020

Specialty: 172 Telecommunications and radio engineering

Name of educational program: Educational and professional program "Telecommunications and Radio Engineering"

The purpose of the educational program: Emphasis is placed on modern information and communication technologies and modern software and hardware of information and communication networks and telecommunication systems, as well as on the principles, methods and means of ensuring the specified performance characteristics and properties of information and communication networks and telecommunication systems.

The main focus of the educational program and specialization: Emphasis is placed on modern information and communication technologies and modern software and hardware of information and communication networks and telecommunication systems, as well as on the principles, methods and means of ensuring the specified performance characteristics and properties of information and communication networks and telecommunication systems.

Features of the program: The program develops fundamental knowledge and professional skills in telecommunications and information and communication technologies. The program provides training for higher education students in the design, development, implementation and operation of new information and communication networks, telecommunications systems and information and communication technologies in professional activities. Practice is provided in order to provide conditions for training specialists in the real environment of future professional activity.