172 – Телекомунікації та радіотехніка

2022, 2021, 2020

Рік введення в дію: 2022

Спеціальність: 172 Телекомунікації та радіотехніка

Назва освітньої програми: Освітньо-професійна програма «Телекомунікації та радіотехніка»

Мета освітньої програми: Підготовка фахівців з телекомунікацій та радіотехніки на основі формування конкурентоздатних на ринку праці в Україні та за її межами загальнокультурних та спеціальних (фахових, предметних) компетентностей для розв’язування складних задач і проблем з проєктування, модернізації, впровадження та експлуатації сучасних телекомунікаційних і радіотехнічних систем, комплексів, технологій, пристроїв та їх компонентів, проведення досліджень та/або здійснення інновацій, які характеризуються невизначеністю умов і вимог.

Основний фокус освітньої програми та спеціалізації: Спеціальна освіта в галузі електроніки та телекомунікацій за спеціальністю телекомунікації та радіотехніка. Акцентом програми є підготовка професіоналів в області сучасних технологій та програмно-апаратного забезпечення інформаційно- комунікаційних мереж і телекомунікаційних систем, здатних здійснювати практичну, експертну та консультативну діяльність по забезпеченню заданих функціональних властивостей та експлуатаційних характеристик телекомунікаційних мереж та радіотехнічних систем.

Особливості програми:Освітня програма націлена на формування здатності ініціювати та автономно здійснювати професійну діяльність з системного аналізу та оптимізації інформаційно-телекомунікаційних систем та комплексів, захисту інформації, підвищення надійності та завадозахищеності радіотехнічних засобів телекомунікацій, проведення дослідницької роботи та управління проєктами, здійснення інноваційної діяльності.

Рік введення в дію: 2021

Спеціальність: 172 Телекомунікації та радіотехніка

Назва освітньої програми: Освітньо-професійна програма «Телекомунікації та радіотехніка»

Мета освітньої програми: Підготовка фахівців з телекомунікацій та радіотехніки з формуванням загальних та спеціальних (фахових, предметних) компетентностей, необхідних для інноваційної науково-дослідницької діяльності при дослідженні, проектуванні, модернізації, впровадженні та експлуатації сучасних телекомунікаційних і радіотехнічних систем, комплексів, технологій, пристроїв та їх компонентів.

Основний фокус освітньої програми та спеціалізації: Акцент спрямований на сучасні інформаційно-комунікаційні технології та сучасне програмно-апаратне забезпечення інформаційно-комунікаційних мереж і телекомунікаційних систем, а також на принципи, методи та засоби забезпечення заданих експлуатаційних характеристик і властивостей інформаційно-комунікаційних мереж і телекомунікаційних систем.

Особливості програми: Програма формує фундаментальні знання та фахові навички з телекомунікацій та інформаційно-комунікаційних технологій. Програма передбачає підготовку здобувачів вищої освіти до проектування, розробки, впровадження та експлуатації нових інформаційно-комунікаційних мереж, телекомунікаційних систем та інформаційно-комунікаційних технологій в професійній діяльності. Передбачена практика, з метою забезпечення умов підготовки фахівців в реальному середовищі майбутньої професійної діяльності.

Рік введення в дію: 2020

Спеціальність: 172 Телекомунікації та радіотехніка

Назва освітньої програми: Освітньо-професійна програма «Телекомунікації та радіотехніка»

Мета освітньої програми: Підготовка фахівців з телекомунікацій та радіотехніки з формуванням загальних та спеціальних (фахових, предметних) компетентностей, необхідних для інноваційної науково-дослідницької діяльності при дослідженні, проектуванні, модернізації, впровадженні та експлуатації сучасних телекомунікаційних і радіотехнічних систем, комплексів, технологій, пристроїв та їх компонентів.

Основний фокус освітньої програми та спеціалізації: Акцент спрямований на сучасні інформаційно-комунікаційні технології та сучасне програмно-апаратне забезпечення інформаційно-комунікаційних мереж і телекомунікаційних систем, а також на принципи, методи та засоби забезпечення заданих експлуатаційних характеристик і властивостей інформаційно-комунікаційних мереж і телекомунікаційних систем.

Особливості програми: Програма формує фундаментальні знання та фахові навички з телекомунікацій та інформаційно-комунікаційних технологій. Програма передбачає підготовку здобувачів вищої освіти до проектування, розробки, впровадження та експлуатації нових інформаційно-комунікаційних мереж, телекомунікаційних систем та інформаційно-комунікаційних технологій в професійній діяльності. Передбачена практика, з метою забезпечення умов підготовки фахівців в реальному середовищі майбутньої професійної діяльності.