126 - Information systems and technologies

2023, 2022

Year of entry into force: 2023

Specialty: 126 Інформаційні системи та технології

Name of educational program: Information systems and technologies

Guarantor of the educational program О. О. Павлова, доктор філософії

Purpose of the program: Розвиток інтелектуального потенціалу здобувачів вищої освіти, майбутніх конкурентоздатних на ринку праці в Україні та за її межами фахівців з інформаційних систем та технологій, у процесі  їх  інноваційної освітньої, наукової та підприємницької діяльності, здатних до успішної професійної самореалізації, трансферу технологій та знань, адаптованих до потреб сучасного світу та викликів життя.

Focus of the program, specialization Основний фокус освітньої програми полягає в розробленні концепцій, методів, засобів створення і супроводу інформаційних систем та технологій із забезпеченням їх якості, надійності, живучості, безпеки та кіберзахисту.

Features of the program: Інноваційний та дослідницький характер, інтеграція фахової, загальної та науково-дослідної підготовки.

Year of entry into force: 2022

Specialty: 126 Інформаційні системи та технології

Name of educational program: Information systems and technologies

Guarantor of the educational program К.Ю.Бобровнікова, к.т.н., доцент

Purpose of the program: Розвиток інтелектуального потенціалу здобувачів вищої освіти, майбутніх конкурентоздатних на ринку праці в Україні та за її межами фахівців з інформаційних систем та технологій, у процесі  їх  інноваційної освітньої, наукової та підприємницької діяльності, здатних до успішної професійної самореалізації, трансферу технологій та знань, адаптованих до потреб сучасного світу та викликів життя.

Focus of the program, specialization Основний фокус освітньої програми полягає в розробленні концепцій, методів, засобів створення і супроводу інформаційних систем та технологій із забезпеченням їх якості, надійності, живучості, безпеки та кіберзахисту.

Features of the program: Інноваційний та дослідницький характер, інтеграція фахової, загальної та науково-дослідної підготовки.