126 – Інформаційні системи та технології

2023, 2022

Рік введення в дію: 2023

Спеціальність: 126 Інформаційні системи та технології

Назва освітньої програми: Інформаційні системи та технології

Гарант освітньої програми: О. О. Павлова, доктор філософії

Мета програми: Розвиток інтелектуального потенціалу здобувачів вищої освіти, майбутніх конкурентоздатних на ринку праці в Україні та за її межами фахівців з інформаційних систем та технологій, у процесі  їх  інноваційної освітньої, наукової та підприємницької діяльності, здатних до успішної професійної самореалізації, трансферу технологій та знань, адаптованих до потреб сучасного світу та викликів життя.

Фокус програми, спеціалізації: Основний фокус освітньої програми полягає в розробленні концепцій, методів, засобів створення і супроводу інформаційних систем та технологій із забезпеченням їх якості, надійності, живучості, безпеки та кіберзахисту.

Особливості програми: Інноваційний та дослідницький характер, інтеграція фахової, загальної та науково-дослідної підготовки.

Рік введення в дію: 2022

Спеціальність: 126 Інформаційні системи та технології

Назва освітньої програми: Інформаційні системи та технології

Гарант освітньої програми: К.Ю.Бобровнікова, к.т.н., доцент

Мета програми: Розвиток інтелектуального потенціалу здобувачів вищої освіти, майбутніх конкурентоздатних на ринку праці в Україні та за її межами фахівців з інформаційних систем та технологій, у процесі  їх  інноваційної освітньої, наукової та підприємницької діяльності, здатних до успішної професійної самореалізації, трансферу технологій та знань, адаптованих до потреб сучасного світу та викликів життя.

Фокус програми, спеціалізації: Основний фокус освітньої програми полягає в розробленні концепцій, методів, засобів створення і супроводу інформаційних систем та технологій із забезпеченням їх якості, надійності, живучості, безпеки та кіберзахисту.

Особливості програми: Інноваційний та дослідницький характер, інтеграція фахової, загальної та науково-дослідної підготовки.