126 – Інформаційні системи та технології

2022

Рік введення в дію: 2022

Спеціальність: 126 Інформаційні системи та технології

Назва освітньої програми: Інформаційні системи та технології

Гарант освітньої програми: К.Ю.Бобровнікова, к.т.н., доцент

Мета програми: Розвиток інтелектуального потенціалу здобувачів вищої освіти, майбутніх конкурентоздатних на ринку праці в Україні та за її межами фахівців з інформаційних систем та технологій, у процесі  їх  інноваційної освітньої, наукової та підприємницької діяльності, здатних до успішної професійної самореалізації, трансферу технологій та знань, адаптованих до потреб сучасного світу та викликів життя.

Фокус програми, спеціалізації: Основний фокус освітньої програми полягає в розробленні і підтримці функціонування інформаційних технологій та систем з врахуванням методів, способів, засобів забезпечення їх якості, надійності, живучості та безпеки, а також у проектуванні та розробленні засобів системи “Розумний будинок”, Інтернету речей та смарт-технологій.

Особливості програми: Інноваційний та дослідницький характер, інтеграція фахової, загальної та науково-дослідної підготовки.