125 – Кібербезпека

2022, 2021, 2019, 2017

Рік введення в дію: 2022

Спеціальність: 125 Кібербезпека

Назва освітньої програми: Освітньо-професійна програма «Кібербезпека»

Орієнтація освітньої програми: Здатність організовувати та підтримувати комплекс заходів інформаційної та/або кібербезпеки у різних сферах професійної діяльності відповідно до наявних ризиків та імовірних загроз згідно вимог національних та міжнародних стандартів і практик, законодавчої та нормативно-правової бази України.

Фокус програми, спеціалізації: Спеціальна освіта в галузі інформаційних технологій за спеціальністю кібербезпека. Акцент програми зроблено на розробці, впровадженні та супроводі комплексних систем захисту інформації, що базується на аналізі, виявленні та оцінюванні можливих загроз, уразливостей і дестабілізуючих чинників інформаційному простору та інформаційним
ресурсам, та на ризик-орієнтованому контролі доступу до інформаційних ресурсів

Особливості програми: Інтегрована підготовка фахівців до вирішення завдань у сфері інформаційної та/або кібербезпеки, що передбачає розроблення, впровадження та експлуатацію комплексних (інформаційних, телекомунікаційних, технічних) систем і заходів захисту інформації на об’єктах інформаційної діяльності.

Рік введення в дію: 2021

Спеціальність: 125 Кібербезпека

Назва освітньої програми: Освітньо-професійна програма «Кібербезпека»

Орієнтація освітньої програми: Акцент на здатності організовувати та підтримувати комплекс заходів інформаційної та/або кібербезпеки у різних сферах професійної діяльності відповідно до наявних ризиків та імовірних загроз згідно вимог національних та міжнародних стандартів і практик, законодавчої та нормативно-правової бази України.

Фокус програми, спеціалізації: Спеціальна освіта в галузі інформаційних технологій за спеціальністю кібербезпека.

Особливості програми: Інтегрована підготовка фахівців до вирішення завдань у сфері інформаційної та/або кібербезпеки, що передбачає розроблення, впровадження та експлуатацію комплексних (інформаційних, телекомунікаційних, технічних) систем і заходів захисту інформації на об’єктах інформаційної діяльності.

Рік введення в дію: 2019

Спеціальність: 125 Кібербезпека

Назва освітньої програми: Освітньо-професійна програма «Кібербезпека»

Орієнтація освітньої програми: Акцент на здатності організовувати та підтримувати комплекс заходів інформаційної та/або кібербезпеки у різних сферах професійної діяльності відповідно до наявних ризиків та імовірних загроз згідно вимог національних та міжнародних стандартів і практик, законодавчої та нормативно-правової бази України.

Фокус програми, спеціалізації: Спеціальна освіта в галузі інформаційних технологій за спеціальністю кібербезпека.

Особливості програми: Інтегрована підготовка фахівців до вирішення завдань у сфері інформаційної та/або кібербезпеки, що передбачає розроблення, впровадження та експлуатацію комплексних (інформаційних, телекомунікаційних, технічних) систем і заходів захисту інформації на об’єктах інформаційної діяльності.

Рік введення в дію: 2017

Спеціальність: 125 Кібербезпека

Назва освітньої програми: Освітньо-професійна програма «Кібербезпека»

Орієнтація освітньої програми: Акцент на здатності організовувати та підтримувати комплекс заходів інформаційної та/або кібербезпеки у різних сферах професійної діяльності відповідно до наявних ризиків та імовірних загроз згідно вимог національних та міжнародних стандартів і практик, законодавчої та нормативно-правової бази України.

Фокус програми, спеціалізації: Спеціальна освіта в галузі інформаційних технологій за спеціальністю кібербезпека.

Особливості програми: Інтегрована підготовка фахівців до вирішення завдань у сфері інформаційної та/або кібербезпеки, що передбачає розроблення, впровадження та експлуатацію комплексних (інформаційних, телекомунікаційних, технічних) систем і заходів захисту інформації на об’єктах інформаційної діяльності.