121 – Інженерія програмного забезпечення

2023, 2022, 2021, 2019

Рік введення в дію: 2023

Спеціальність: 121 Інженерія програмного забезпечення

Назва освітньої програми: Інженерія програмного забезпечення

Мета освітньої програми: Метою освітньої програми є розвиток інтелектуального потенціалу здобувачів вищої освіти, майбутніх конкурентоздатних на ринку праці в Україні та за її межами фахівців з інженерії програмного забезпечення, у процесі їх інноваційної освітньої, наукової та підприємницької діяльності, здатних до успішної професійної самореалізації, трансферу технологій та знань, адаптованих до потреб сучасного світу та викликів життя

Фокус програми, спеціалізації: Спеціальна освіта в галузі інформаційних технологій за спеціальністю інженерія програмного забезпечення. Акцент програми зроблено на здатності до паралельної роботи над етапами життєвого циклу програмного забезпечення та ефективної взаємодії між виконавцями етапів.

Особливості програми: Інтегрована підготовка фахівців до вирішення завдань у сфері інженерії програмного забезпечення орієнтована на командну розробку, управлінні проектами та на розвиток навичок синхронної роботи над етапами життєвого циклу програмного забезпечення.

Рік введення в дію: 2022

Спеціальність: 121 Інженерія програмного забезпечення

Назва освітньої програми: Інженерія програмного забезпечення

Мета освітньої програми: Підготовка фахівців, здатних ставити і розв’язувати завдання, що пов’язані з розробкою, супроводженням та забезпеченням якості програмного забезпечення.

Фокус програми, спеціалізації: Спеціальна освіта в галузі інформаційних технологій за спеціальністю інженерія програмного забезпечення Ключові слова: програмне забезпечення, процеси, інструментальні засоби та ресурси розробки, супроводження та забезпечення якості програмного забезпечення

Особливості програми:  Інтегрована підготовка фахівців до вирішення завдань у сфері інженерії програмного забезпечення, що передбачає розроблення, супровід та забезпечення якості програмного забезпечення.

Рік введення в дію: 2021

Спеціальність: 121 Інженерія програмного забезпечення

Назва освітньої програми: Інженерія програмного забезпечення

Мета освітньої програми: Підготовка фахівців, здатних ставити і розв’язувати завдання, що пов’язані з розробкою, супроводженням та забезпеченням якості програмного забезпечення. Надати теоретичні знання та практичні уміння і навички, достатні для успішного виконання професійних обов’язків за спеціальністю.

Фокус програми, спеціалізації: Спеціальна освіта в галузі інформаційних технологій за
спеціальністю інженерія програмного забезпечення

Особливості програми:  Інтегрована підготовка фахівців до вирішення завдань у сфері
інженерії програмного забезпечення, що передбачає розроблення, супровід та забезпечення якості програмного забезпечення.

Рік введення в дію: 2019

Спеціальність: 121 Інженерія програмного забезпечення

Назва освітньої програми: Інженерія програмного забезпечення

Мета освітньої програми: Підготовка фахівців, здатних ставити і розв’язувати завдання, що пов’язані з розробкою, супроводженням та забезпеченням якості програмного забезпечення. Надати теоретичні знання та практичні уміння і навички, достатні для успішного виконання професійних обов’язків за спеціальністю.

Фокус програми, спеціалізації: Спеціальна освіта в галузі інформаційних технологій за спеціальністю інженерія програмного забезпечення Ключові слова: програмне забезпечення, процеси, інструментальні засоби та ресурси розробки, супроводження та забезпечення якості програмного забезпечення

Особливості програми: Орієнтована на партнерство із вітчизняними та закордонними закладами освіти та науки, приватним сектором, науковцями та практиками, участь в міжнародних програмах з метою підвищення якості освіти.