101 - Ecology

2023, 2021, 2019

Year of entry into force: 2023

Specialty: 101 Ecology

Name of educational program: Ecology

Guarantor of the educational program О.О. Єфремова, канд. тех. наук. доц

The purpose of the educational program: Формування загальних та фахових компетентностей фахівців для успішного здійснення професійної діяльності у сферах екології, екологічної безпеки та управління природоохоронною діяльністю для реалізації заходів із збереження довкілля.

The main focus of the educational program and specialization: Спеціальна освіта з екології в галузі 10 Природничі науки / спеціальності 101 Екологія, що охоплює широкий спектр питань екології, охорони довкілля та збалансованого природокористування

Features of the program: Формування компетентностей фахівців, що забезпечують здатність здійснювати контроль стану довкілля, управління природоохоронною діяльністю та розробляти проєкти, націлені на забезпечення екологічної безпеки та збереження довкілля.

Year of entry into force: 2021

Specialty: 101 Ecology

Name of educational program: Ecology

Guarantor of the educational program О.О. Єфремова, канд. тех. наук. доц

The purpose of the educational program: Формування загальних та фахових компетентностей фахівців для успішного здійснення професійної діяльності у сферах екології, екологічної безпеки та управління природоохоронною діяльністю для реалізації заходів із збереження довкілля

The main focus of the educational program and specialization: Спеціальна освіта з екології в галузі 10 Природничі науки / спеціальності 101 Екологія, що охоплює широкий спектр питань екології, охорони довкілля та збалансованого природокористування

Features of the program: Формування компетентностей фахівців, що забезпечують здатність здійснювати контроль стану довкілля, управління природоохоронною діяльністю та розробляти проєкти, націлені на забезпечення екологічної безпеки та збереження довкілля.

Year of entry into force: 2019

Specialty: 101 Ecology

Name of educational program: Ecology

Guarantor of the educational program AODyachuk, Ph.D. ped. Sciences, Assoc.

The purpose of the educational program: Formation of general and professional competencies needed to solve typical problems in the field of ecology and environmental protection

The main focus of the educational program and specialization: Special education in the field of environmental management, ecology of horticulture and environmental control at customs

Features of the program: Ensuring competencies in environmental management, ecology of horticulture and environmental control at customs

Інтегральна компетентність: Ability to solve complex specialized problems and solve practical problems in the field of ecology, environmental protection and sustainable use of nature, or in the learning process, which involves the application of basic theories and methods of environmental sciences, characterized by complexity and uncertainty.