101 – Екологія

2023, 2021, 2019

Рік введення в дію: 2023

Спеціальність: 101 Екологiя

Назва освітньої програми: Екологiя

Гарант освітньої програми: О.О. Єфремова, канд. тех. наук. доц

Мета освітньої програми: Формування загальних та фахових компетентностей фахівців для успішного здійснення професійної діяльності у сферах екології, екологічної безпеки та управління природоохоронною діяльністю для реалізації заходів із збереження довкілля.

Основний фокус освітньої програми та спеціалізації: Спеціальна освіта з екології в галузі 10 Природничі науки / спеціальності 101 Екологія, що охоплює широкий спектр питань екології, охорони довкілля та збалансованого природокористування

Особливості програми: Формування компетентностей фахівців, що забезпечують здатність здійснювати контроль стану довкілля, управління природоохоронною діяльністю та розробляти проєкти, націлені на забезпечення екологічної безпеки та збереження довкілля.

Рік введення в дію: 2021

Спеціальність: 101 Екологiя

Назва освітньої програми: Екологiя

Гарант освітньої програми: О.О. Єфремова, канд. тех. наук. доц

Мета освітньої програми: Формування загальних та фахових компетентностей фахівців для успішного здійснення професійної діяльності у сферах екології, екологічної безпеки та управління природоохоронною діяльністю для реалізації заходів із збереження довкілля

Основний фокус освітньої програми та спеціалізації: Спеціальна освіта з екології в галузі 10 Природничі науки / спеціальності 101 Екологія, що охоплює широкий спектр питань екології, охорони довкілля та збалансованого природокористування

Особливості програми: Формування компетентностей фахівців, що забезпечують здатність здійснювати контроль стану довкілля, управління природоохоронною діяльністю та розробляти проєкти, націлені на забезпечення екологічної безпеки та збереження довкілля.

Рік введення в дію: 2019

Спеціальність: 101 Екологiя

Назва освітньої програми: Екологiя

Гарант освітньої програми: А.О.Дячук, канд. пед. наук, доц.

Мета освітньої програми: Формування загальних і фахових компетентностей, необхідних для вирішення типових завдань в галузі екології та природоохоронної діяльності

Основний фокус освітньої програми та спеціалізації: Спеціальна освіта у галузі управління природоохоронною діяльністю, екології садово-паркового господарства та екологічного контролю на митниці

Особливості програми: Забезпечення компетентностей з управління природоохоронною діяльністю, екології садово-паркового господарства та екологічного контролю на митниці

Інтегральна компетентність: Здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі та вирішувати практичні проблеми у сфері екології, охорони довкілля і збалансованого природокористування, або у процесі навчання, що передбачає застосування основних теорій та методів наук про довкілля, які характеризуються комплексністю та невизначеністю умов.