075 - Marketing

2023, 2022, 2021, 2020, 2019

Year of entry into force: 2023

Specialty: 075 Marketing

Name of educational program: Освiтньо-професійна програма «Маркетинг»

Guarantor of the educational program Ірина ЗАКРИЖЕВСЬКА, к.е.н., доц.

Purpose of the program: Формування особистості фахівця, який володіє системними
знаннями, фаховими компетентностями, інноваційним, креативним мисленням та
здатен розв’язувати складні нестандартні задачі і проблеми в сфері маркетингу у
процесі навчання та/або в професійній діяльності, що передбачає проведення
досліджень та/або здійснення інновацій та характеризується невизначеністю умов і
вимог.

Focus of the program, specialization Спеціальна освіта в галузі управління та
адміністрування за спеціальністю 075 «Маркетинг», що передбачає формування
фахових компетентностей та враховує специфіку роботи підприємств в сучасних
умовах господарювання.

Features of the program: Підготовка висококваліфікованих фахівців, які здатні
успішно конкурувати у галузі маркетингу підприємств різних сфер діяльності та форм
власності на основі принципів інноваційного розвитку та сучасних інформаційних
технологій, а також інтеграції навчального та виробничого

Year of entry into force: 2022

Specialty: 075 MARKETING

Field of knowledge, code and name of the specialty: 07 Management and Administration, 075 - Marketing

Guarantor of the educational program S.V Kovalchuk, Doctor of Economics, Prof.

Year of entry into force: 2021

Specialty: 075 MARKETING

Field of knowledge, code and name of the specialty: 07 Management and Administration, 075 - Marketing

Guarantor of the educational program S.V Kovalchuk, Doctor of Economics, Prof.

Year of entry into force: 2020

Specialty: 075 MARKETING

Field of knowledge, code and name of the specialty: 07 Management and Administration, 075 - Marketing

Guarantor of the educational program S.V Kovalchuk, Doctor of Economics, Prof.

Year of entry into force: 2019

Specialty: 075 MARKETING

Field of knowledge, code and name of the specialty: 07 Management and Administration, 075 - Marketing

Guarantor of the educational program S.V Kovalchuk, Doctor of Economics, Prof.