Академічна мобільність науково-педагогічних працівників кафедри телекомунікацій, медійних та інтелектуальних технологій

Відповідно до Угоди про співпрацю з реалізації програм внутрішньої академічної мобільності учасниками освітнього процесу (http://surl.li/oyvlur) з 1 квітня по 30 червня поточного року проходило стажування на кафедрі радіотехніки та інформаційної безпеки Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича (ЧНУ) завідувача кафедри телекомунікацій, медійних та інтелектуальних технологій (https://tmit.khmnu.edu.ua/) Хмельницького національного університету (ХНУ), докт. техн. наук, професора Сергія Підченка.

Мета стажування – розвиток професійних та управлінських компетентностей у галузі електроніки, автоматизації та електронних комунікацій при підготовці здобувачів освіти за спеціальністю 172 – Електронні комунікації та радіотехніка.

Керівництво стажуванням здійснював проректор з наукової роботи Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича, докт. техн. наук, професор Андрій Саміла.

В рамках стажування професор Сергій Підченко відвідав кафедру радіотехніки та інформаційної безпеки ЧНУ, яка здійснює підготовку фахівців за спеціальностями «172 – Електронні комунікації та радіотехніка» та «125 – Кібербезпека та захист інформації». На засіданні кафедри відбулось обговорення та обмін досвідом щодо організації програм академічної мобільності та окреслено перспективи співпраці у науково-дослідній діяльності кафедри радіотехніки та інформаційної безпеки ЧНУ та телекомунікацій, медійних та інтелектуальних технологій ХНУ.

Під час ознайомлення з матеріальною базою, зокрема лабораторіями «Моделювання і синтезу радіоелектронних засобів радіоспектроскопічних та медіаінформаційних систем», «Радіоелектронних систем», «Вбудованих систем», «Мікропроцесорних систем», «Антенно-фідерних пристроїв», «Технічних засобів захисту інформації в радіотехнічних пристроях і телекомунікаційних системах» відмічено, що кафедрою приділяється належна увага щодо застосування сучасних технічних засобів і обладнання, в тому числі, придбаного за кошти університету, грантових НДР та за підтримки корпорацій Intel, Tektelic, Cypress.

Особливо цікавим є досвід використання у навчальному процесі спеціалізованого обладнанням захисту інформації, зокрема детекторів електромагнітного поля, генераторів радіо- та акустичного шуму, виявників GPS-трекерів, прихованих відеокамер та засобів прослуховування тощо, а також професійного обладнання по захисту інформації: автоматизованого комплексу радіомоніторингу і пошуку закладних пристроїв (АКОР-3), спеціалізованого комплексу акустичного захисту мовної інформації (КАЗМІ).

Цікавою практикою також є використання команди і обладнання колективної радіостанції ЧНУ (UR4YWW) до проведення занять, зокрема з дисциплін «Засоби радіопротидії в інформаційно-телекомунікаційних системах», «Радіомоніторинг і радіопротидія на об’єктах інформаційної діяльності».

Як практичний результат стажування розроблено та реалізовано програму внутрішньої академічної мобільності між студентами 1 курсу магістерського рівня за ОПП «Електронні інформаційно-комунікаційні системи та мережі» ХНУ (гарант – докт. техн. наук, професор Сергій Підченко) та за ОПП «Радіотехніка» ЧНУ (гарант – канд. фіз.-мат. наук, доцент Маргарита Рождественська) (https://khmnu.edu.ua/akademichna-mobilnist-zdobuvachiv-vyshhoyi-osvity-speczialnosti-172-elektronni-komunikacziyi-ta-radiotehnika/). Сформовано пропозиції щодо реалізації програм внутрішньої академічної мобільності здобувачами освіти Хмельницького національного університету та Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича для всіх рівнів освіти (бакалаврського, магістерського та доктора філософії).

Інформація кафедри ТМІТ