Академічна мобільність здобувачів вищої освіти спеціальності 172 «Електронні комунікації та радіотехніка»

Відповідно до угоди про співпрацю з реалізації програм внутрішньої академічної мобільності учасниками освітнього процесу від 01.09.2023 р. між Чернівецьким національним університетом ім. Юрія Федьковича та Хмельницьким національним університетом (https://tmit.khmnu.edu.ua/osvitnij-proces/akademichna-mobilnist/), у період з 01.02.2024 по 29.05.2024, на кафедрі телекомунікацій, медійних та інтелектуальних технологій проходило навчання за програмою академічної мобільності здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 172 «Електронні комунікації та радіотехніка».

Здобувачі кафедри телекомунікацій, медійних та інтелектуальних технологій Віталій Земляков та Андрій Слободянюк (група ЕКРм-23-1), здійснили вільний вибір дисципліни «Захист та моніторинг комп’ютерних мереж», яку викладає доцент кафедри радіотехніки та інформаційної безпеки Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича, канд. техн. наук Валентин Лесінський.

За результатами навчання здобувачі групи ЕКРм-23-1 Віталій Земляков та Андрій Слободянюк успішно склали залік з оцінкою ЄКТС «А».

У свою чергу здобувачі кафедри радіотехніки та інформаційної безпеки Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича обрали дисципліну «Системи керування та позиціювання аерокосмічних платформ» (група ЕКРмобм-23-1), яку викладає д-р техн. наук, професор кафедри ТМІТ Юлій Бойко.

У рамках вивчення дисципліни «Системи керування та позиціонування аерокосмічних платформ» здобувачі групи ЕКРмобм-23-1 з Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича здобули фахові компетентності щодо принципів побудови супутникових систем та мереж зв’язку, супутникових навігаційних аероплатформ, методик керування безпілотними літальними апаратами, принципів автономної навігації БПЛА, особливостей множинного доступу і надання каналів, методів кодування та модуляції супутникових аероплатформ.

Здобувачі Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича набули практичних здібностей у конструюванні FPV-дронів, розрахунку енергетичних характеристик супутникових радіотрас, зокрема з використанням мови програмування та пакету прикладних програм MATLAB для вирішення завдань технічних обчислень основних показників аерокосмічних радіотрас.

Лекційний курс «Системи керування та позиціонування аерокосмічних платформ»

Практичні та лабораторні заняття з дисципліни «Системи керування та позиціонування аерокосмічних платформ»

Під час заліку здобувачі Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича (група ЕКРмобм-23-1) продемонстрували високий рівень оволодіння матеріалом дисципліни, дали змістовні і фахові відповіді на питання викладача, показали якісний рівень у оволодінні практичними навичками в області систем керування і позиціювання аерокосмічних платформ.

Залік з дисципліни «Системи керування та позиціювання аерокосмічних платформ», група ЕКРмобм-23-1

Кафедра телекомунікацій, медійних та інтелектуальних технологій Хмельницького національного університету дякує кафедрі радіотехніки та інформаційної безпеки Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича за конструктивну співпрацю в рамках реалізації програм внутрішньої академічної мобільності та сподівається на подальшу плідну співпрацю на освітній та науковій ниві при підготовці конкурентоздатних фахівців за спеціальністю 172 «Електронні комунікації та радіотехніка».

Інформація кафедри телекомунікацій, медійних та інтелектуальних технологій