292 – Міжнародна логістика та митна справ

2023, 2021, 2020, 2017

Рік введення в дію: 2023
Рік введення в дію: 2021

Спеціальність: 292 Міжнародні економічні відносини

Назва освітньої програми: Освітньо-професійна програма Міжнародна логістика і митна справа

Мета освітньої програми: Підготовка висококваліфікованих фахівців з міжнародної логістики, які можуть працювати в різних галузях економіки, на міжнародних ринках і будуть забезпечувати поєднання основних функцій логістики (постачання, виробництво, збут, транспортування, вантажопереробка, упакування, управління запасами, складування) в єдиний бізнес-процес, проектувати й управляти наскрізними матеріальними та супроводжуючими інформаційними, фінансовими і сервісними потоками з метою мінімізації загальних витрат та отримання синергетичного ефекту.

Рік введення в дію: 2020

Спеціальність: 292 Міжнародні економічні відносини

Назва освітньої програми: Освітньо-професійна програма Міжнародна логістика і митна справа

Мета освітньої програми: Підготовка висококваліфікованих фахівців з міжнародної логістики, які можуть працювати в різних галузях економіки, на міжнародних ринках і будуть забезпечувати поєднання основних функцій логістики (постачання, виробництво, збут, транспортування, вантажопереробка, упакування, управління запасами, складування) в єдиний бізнес-процес, проектувати й управляти наскрізними матеріальними та супроводжуючими інформаційними, фінансовими і сервісними потоками з метою мінімізації загальних витрат та отримання синергетичного ефекту.

Рік введення в дію: 2017

Спеціальність: 292 Міжнародні економічні відносини

Назва освітньої програми: Освітньо-професійна програма Міжнародна логістика і митна справа

Мета освітньої програми: Підготовка висококваліфікованих фахівців з міжнародної логістики, які можуть працювати в різних галузях економіки, на міжнародних ринках і будуть забезпечувати поєднання основних функцій логістики (постачання, виробництво, збут, транспортування, вантажопереробка, упакування, управління запасами, складування) в єдиний бізнес-процес, проектувати й управляти наскрізними матеріальними та супроводжуючими інформаційними, фінансовими і сервісними потоками з метою мінімізації загальних витрат та отримання синергетичного ефекту.