292 – Міжнародні економічні відносини

2023, 2021, 2020, 2017

Рік введення в дію: 2023
Рік введення в дію: 2021

Спеціальність: 292 Міжнародні економічні відносини

Назва освітньої програми: Освітньо-професійна програма Міжнародні економічні відносини

Мета освітньої програми: Підготовка фахівців, здатних розв’язувати спеціалізовані складні задачі і практичні проблеми, що характеризуються комплексністю та невизначеністю умов у сфері міжнародних економічних відносин.

Основний фокус освітньої програми та спеціалізації: Спеціальна освіта у галузі міжнародних відносин за спеціальністю Міжнародні економічні відносини. Ключові слова: міжнародні відносини, дипломатична служба, зовнішньоекономічна діяльність, міжнародний маркетинг, менеджер-економіст, перекладач.

Особливості програми: Забезпечення підготовки професійних здібностей, аналітичного мислення, прийняття обґрунтованих рішень, оцінювання та забезпечення якості, вільне володінням іноземними мовами, вміння працювати в міжнародному контексті, розробляти та впроваджувати міжнародні проекти

Рік введення в дію: 2020
Рік введення в дію: 2017