281 – Публічне управління та адміністрування

2021, 2020

Обговорення завершується: 20.05.2021

Спеціальність: 281 Публічне управління та адміністрування

Рівень освіти: перший (бакалаврський).

Назва освітньо-професійної програми: Публічне управління та адміністрування

Керівник проектної групи: Г.І. Капінос , к.е.н., доцент

Зауваження та пропозиції: прохання надсилати гаранту освітньої програми – Г.І. Капінос, к.е.н., доцент, на електронну адресу kapinosgi@gmail.com

Обговорення завершується: 26.06.2020

Спеціальність: 281 Публічне управління та адміністрування

Рівень освіти: перший (бакалаврський).

Назва освітньо-професійної програми: Публічне управління та адміністрування

Керівник проектної групи: Н.І. Гавловська, д.е.н., проф.

Зауваження та пропозиції: прохання надсилати гаранту освітньої програми – Капінос Г., на електронну адресу p_kapinos@i.ua