281 – Публічне управління та адміністрування

2021, 2020, 2019

Рік введення в дію: 2021

Спеціальність: 281 ПУБЛІЧНЕ УПРАВЛІННЯ ТА АДМІНІСТРУВАННЯ

Назва освітньої програми: Освітньо-професійна програма «Публічне управління та адміністрування»

Мета освітньої програми: Підготовка фахівців з публічного управління та адміністрування, здатних розв’язувати складні спеціалізовані завдання та практичні проблеми у сфері публічного управління та адміністрування або у процесі навчання

Основний фокус освітньої програми та спеціалізації: Спеціальна освіта в галузі публічного управління та адміністрування за спеціальністю “Публічне управління та адміністрування”. Ключові слова: публічне управління та адміністрування, управлінські рішення, персонал, інформаційно-аналітичні інструменти, громадянське суспільство, громадські об’єднання, органи державної влади, місцеве самоврядування, публічна влада, електронне урядування, управлінська діяльність.

Особливості програми: Можливість отримати в межах однієї програми сконцентровані й систематизовані знання, уміння та навички, що стосуються універсальних механізмів формування та розвитку публічного управління на місцевому, регіональному та загальнодержавному рівнях, а також адміністрування у всіх сферах діяльності. Для організації зв’язку з майбутньою сферою діяльності планується проходження практики в органах державної влади та місцевого самоврядування різного рівня

Рік введення в дію: 2020

Спеціальність: 281 ПУБЛІЧНЕ УПРАВЛІННЯ ТА АДМІНІСТРУВАННЯ

Назва освітньої програми: Освітньо-професійна програма «Публічне управління та адміністрування»

Мета освітньої програми: Підготовка фахівців з публічного управління та адміністрування, здатних розв’язувати складні спеціалізовані завдання та практичні проблеми у сфері публічного управління та адміністрування або у процесі навчання

Основний фокус освітньої програми та спеціалізації: Спеціальна освіта в галузі публічного управління та адміністрування за спеціальністю “Публічне управління та адміністрування”. Ключові слова: публічне управління та адміністрування, управлінські рішення, персонал, інформаційно-аналітичні інструменти, громадянське суспільство, громадські об’єднання, органи державної влади, місцеве самоврядування, публічна влада, електронне урядування, управлінська діяльність.

Особливості програми: Можливість отримати в межах однієї програми сконцентровані й систематизовані знання, уміння та навички, що стосуються універсальних механізмів формування та розвитку публічного управління на місцевому, регіональному та загальнодержавному рівнях, а також адміністрування у всіх сферах діяльності. Для організації зв’язку з майбутньою сферою діяльності планується проходження практики в органах державної влади та місцевого самоврядування різного рівня

Рік введення в дію: 2019

Спеціальність: 281 ПУБЛІЧНЕ УПРАВЛІННЯ ТА АДМІНІСТРУВАННЯ

Назва освітньої програми: Освітньо-професійна програма «Публічне управління та адміністрування»

Мета освітньої програми: Підготовка фахівців з публічного управління та адміністрування, здатних розв’язувати складні спеціалізовані завдання та практичні проблеми у сфері публічного управління та адміністрування або у процесі навчання

Основний фокус освітньої програми та спеціалізації: Спеціальна освіта в галузі публічного управління та адміністрування за спеціальністю “Публічне управління та адміністрування”. Ключові слова: публічне управління та адміністрування, управлінські рішення, персонал, інформаційно-аналітичні інструменти, громадянське суспільство, громадські об’єднання, органи державної влади, місцеве самоврядування, публічна влада, електронне урядування, управлінська діяльність.

Особливості програми: Можливість отримати в межах однієї програми сконцентровані й систематизовані знання, уміння та навички, що стосуються універсальних механізмів формування та розвитку публічного управління на місцевому, регіональному та загальнодержавному рівнях, а також адміністрування у всіх сферах діяльності. Для організації зв’язку з майбутньою сферою діяльності планується проходження практики в органах державної влади та місцевого самоврядування різного рівня