274 – Автомобільний транспорт

2022, 2021

Обговорення завершується: 05.06.2022

Спеціальність: 274 Автомобільний транспорт

Рівень освіти: перший (бакалаврський).

Назва освітньо-професійної програми: Автомобільний транспорт

Керівник проектної групи: О.В. Диха, д.т.н., професор

Зауваження та пропозиції: прохання надсилати гаранту освітньої програми – Диха О. на електронну адресу tribosenator@gmail.com

Обговорення завершується: 20.08.2021

Спеціальність: 274 Автомобільний транспорт

Рівень освіти: перший (бакалаврський).

Назва освітньо-професійної програми: Автомобільний транспорт

Керівник проектної групи: О.В. Диха, д.т.н., професор

Зауваження та пропозиції: прохання надсилати гаранту освітньої програми – Диха О. на електронну адресу tribosenator@gmail.com