274 – Автомобільний транспорт

2022, 2021, 2020

Рік введення в дію: 2022

Спеціальність: 274 Автомобiльний транспорт

Назва освітньої програми: Освітньо-професійна програма Автомобільний транспорт

Гарант освітньої програми: О.В. Диха, д.т.н., професор

Основний фокус освітньої програми та спеціалізації: Спеціальна освіта в галузі 27 «Транспорт» за спеціальністю 274 «Автомобільний транспорт».

Особливості програми:т Освітня програма дає можливість отримати поглиблену професійну підготовку з аналізу причин виходу з ладу конструктивних елементів і деталей засобів автомобільного транспорту та розробці прогресивних технологій їх технічного обслуговування, ремонту, відновлення та підвищення зносостійкості з метою подовження ресурсу роботи.

Рік введення в дію: 2021

Спеціальність: 274 Автомобiльний транспорт

Назва освітньої програми: Освітньо-професійна програма Автомобільний транспорт

Гарант освітньої програми: О.В. Диха, д.т.н., професор

Мета освітньої програми: Формування особистості фахівця, здатного виконувати функції з організації експлуатації та ремонту автомобілів, управління структурними підрозділами автотранспортних підприємств.

Основний фокус освітньої програми та спеціалізації: Спеціальна освіта в галузі 27 «Транспорт» за спеціальністю 274 «Автомобільний транспорт».

Особливості програми: Освітня програма дає можливість отримати поглиблену професійну підготовку з аналізу причин виходу з ладу конструктивних елементів і деталей засобів автомобільного транспорту та розробці прогресивних технологій їх технічного обслуговування, ремонту, відновлення та підвищення зносостійкості з метою подовження ресурсу роботи.

Рік введення в дію: 2020

Спеціальність: 274 Автомобiльний транспорт

Назва освітньої програми: Освітньо-професійна програма Автомобільний транспорт

Мета освітньої програми: Формування особистості фахівця, здатного виконувати функції з організації експлуатації та ремонту автомобілів, управління структурними підрозділами автотранспортних підприємств.

Основний фокус освітньої програми та спеціалізації: Спеціальна освіта в галузі 27 «Транспорт» за спеціальністю 274 «Автомобільний транспорт».

Особливості програми: Освітня програма дає можливість отримати поглиблену професійну підготовку з аналізу причин виходу з ладу конструктивних елементів і деталей засобів автомобільного транспорту та розробці прогресивних технологій їх технічного обслуговування, ремонту, відновлення та підвищення зносостійкості з метою подовження ресурсу роботи.