263 –  Охорона працi (за галузями)

2022, 2021

Обговорення завершується: 27.05.2022

Спеціальність: 263 Цивільна безпека

Рівень освіти: другий (магістерський).

Назва освітньої кваліфікації: Магістр з цивільної безпеки

Офіційна назва освітньої програми: Освітньо-професійна програма «Охорона праці (за галузями)»

Керівник проектної групи: Г. С. Калда, д-р техн. наук, проф.

Контактна особа: Паршенко К.А., parshenkok@khmnu.edu.ua

Обговорення завершується: 20.08.2021

Спеціальність: 263 Цивільна безпека

Рівень освіти: другий (магістерський).

Назва освітньої кваліфікації: Магістр з цивільної безпеки

Офіційна назва освітньої програми: Освітньо-професійна програма «Охорона праці (за галузями)»

Керівник проектної групи: Г. С. Калда, д-р техн. наук, проф.

Контактна особа: Паршенко К.А., parshenko@ukr.net