242 – Туризм і рекреація

2023

Обговорення завершується: 14.03.2023

Спеціальність: 242 Туризм і рекреація

Рівень освіти: Перший (бакалаврський)

Назва освітньо-професійної програми: Туризм

Гарант (Керівник проєктної групи): Л.В.Григор’єва, к.е.н., доц.

Контактна особа: Григор’єва Л.В. hryhorievaliu@khmnu.edu.ua