242 – Туризм і рекреація

2023

Рік введення в дію: 2023

Спеціальність: 242 Туризм і рекреація

Назва освітньої програми: Освітньо-професійна програма Туризм

Мета освітньої програми: Формування загальних і фахових компетентностей для успішного здійснення професійної діяльності у сфері туризму та рекреації у сучасному бізнес-середовищі, впровадження у професійну діяльність набутих знань, навичок інтегративного вирішення завдань по організації комплексного туристичного обслуговування

Основний фокус освітньої програми та спеціалізації: Спеціальна освіта у галузі сфери обслуговування за спеціальністю 242 «Туризм і рекреація». Ключові слова: туристично-рекреаційна географія, туристичне країнознавство, рекреаційні та екскурсійні послуги, організація туристичної діяльності, розробка турів, туристичні ресурси Поділля, туроперейтинг, менеджмент туристичної та рекреаційної діяльності, інноваційні технології

Особливості програми: Інтеграція систематизованих знань, умінь та навичок в здатність вирішувати на практиці складні спеціалізовані завдання у сфері 5 організації видів та форм туризму, формуючи туристичну пропозицію. Для організації зв’язку з туристичним бізнесом залучаються практики до викладання навчальних дисциплін, студенти залучаються до роботи в студентській туристичній агенції «Подільські мандри», туристичному клубі «Меридіан», застосовують отримані знання під час проходження практик. Структура програми передбачає оволодіння поглибленими знаннями з організації, управління, ресурсного забезпечення туристичної та рекреаційної діяльності з врахуванням інновацій.