227 – Терапія та реабілітація

2023

Обговорення завершується: 18.06.2023

Спеціальність: 227 Терапія та реабілітація

Рівень освіти: перший (бакалаврський) рівень.

Назва освітньо-професійної програми:   Фізична терапія, ерготерапія

Гарант / Контактна особа:       Микола МАЙСТРУК

email:    maistrukmy@antondrozdovskyi