227 – Фізична терапія, ерготерапія

2022, 2020

Обговорення завершується: 21.05.2022

Спеціальність: 227 Фізична терапія, ерготерапія

Рівень освіти: перший (бакалаврський) рівень.

Назва освітньо-професійної програми: Фізична терапія, ерготерапія

Керівник проєктної групи (гарант): О.В.Базильчук д.пед.н., доц.

Зауваження та пропозиції: прохання надсилати Базильчуку О. kafedra_fv@khmnu.edu.ua

Обговорення завершується: 26.06.2020

Спеціальність: 227 Фізична терапія, ерготерапія

Рівень освіти: перший (бакалаврський) рівень.

Назва освітньо-професійної програми: Фізична терапія, ерготерапія

Керівник проєктної групи (гарант): О.В.Базильчук д.пед.н., доц.

Зауваження та пропозиції: прохання надсилати Базильчуку О. oleg.bazylchuk@gmail.com