208 – Агроінженерія

2021, 2019

Рік введення в дію: 2021

Спеціальність: 208 Агроінженерія

Назва освітньої програми: Агроінженерія

Гарант освітньої програми: А.В. Мартинюк, к.т.н., доцент

Мета освітньої програми: Підготовка фахівців, здатних розв’язувати спеціалізовані задачі та прикладні проблеми, пов’язані зі застосуванням сільскогосподарської техніки і механізованих технологій виробництва, первинної обробки, зберігання та транспортування сільськогосподарської продукції, технічного обслуговування та усунення відмов, управлінням механізованим технологічними процесами, виробничими підрозділами, які здійснюють технічне забезпечення агропромислового виробництва, щоб передбчає застосування знань та вмінь агроінженерії і характерезується комплексністю і невизначеністю умов.

Основний фокус освітньої програми та спеціалізації: Спеціальна освіта та професійна підготовка в галузі агроінженерія. Акцент на здатності розв’язувати складні інженерно-технічно задачі, пов’язані з функціонуванням сільськогосподарської техніки та технологічними процесами виробництва, зберігання, обробки та транспортування сільськогосподарської продукції, що передбачає застосування певних знань та вмінь, технологічних методів та прийомних і характеризується комплексністю та невизначеністю умов.

Особливості програми: Унікальність освітньо-професійної програми відповідає розвитку університету, сприяє формуванню о здобувачів вищої освіти компетентнісного та професійного підходу вирішення проблем у сфері агроінженерії завдяки здобуванню навичок сучасних технологій автоматизованого проектування та систем точного землеробства.

Рік введення в дію: 2019

Назва освітньої програми: 208 Агроінженерія

Гарант освітньої програми: В.П Олександренко, д.т.н., професор

Мета освітньої програми: Підготовка фахівців, здатних розв’язувати спеціалізовані задачі та прикладні проблеми, пов’язані зі застосуванням сільськогосподарської техніки і механізованих технологій виробництва, первинної обробки, зберігання та транспортування сільськогосподарської продукції, технічного обслуговування та усунення відмов, управлінням механізованими технологічними процесами, виробничими підрозділами, які здійснюють технічне забезпечення агропромислового виробництва, що передбачає застосування знань та вмінь агроінженерії і характеризується комплексністю й невизначеністю умов.

Основний фокус освітньої програми та спеціалізації: Спеціальна освіта та професійна підготовка в галузі агроінженерії. Акцент на здатності розв’язувати складні інженерно-технічні задачі, пов’язані з функціонуванням сільськогосподарської техніки та технологічними процесами виробництва, зберігання, обробки та транспортування сільськогосподарської продукції, що передбачає застосування певних знань та вмінь, технологічних методів та прийомів і характеризується комплексністю та невизначеністю умов.

Особливості програми: Інтегрована підготовка фахівців до самостійного використання прогресивних технологій відновлення працездатності елементів і деталей тракторів, комбайнів, автомобілів, сільськогосподарських машин та обладнання на підставі аналізу закономірностей зношування з метою продовження їх ресурсу роботи