172 – Телекомунікації та радіотехніка. Доктор філософії. Проєкти освітніх програм

2021

Обговорення завершується: 07.06.2021

Спеціальність: 172

Телекомунікації та радіотехніка

Обговорення завершується: 07.06.2021

Рівень освіти: третій (освітньо-науковий).

Назва освітньо-професійної програми: Телекомунікації та радіотехніка

Керівник проектної групи: Підченко Сергій Констянтинович д.т.н., доцент.

Зауваження та пропозиції: прохання надсилати гаранту освітньої програми – Підченко Сергій Констянтинович на електронну адресу sergpchn@gmail.com