141 – Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

2023

Обговорення завершується: 30.12.2023

Спеціальність: 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

Рівень освіти: ПЕРШИЙ (БАКАЛАВРСЬКИЙ)

Назва освітньо-професійної програми: Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

Гарант  (Керівник проєктної групи):    Павло  Майдан, к.т.н, доцент

Зауваження та пропозиції:  прохання надсилати  Павлу Майдану  на електронну адресу maidanps@gmail.com