132 – Відновлення та технічний сервіс автомобілів

2024, 2021

Обговорення завершується: 15.02.2024

Спеціальність: 132 Матеріалознавство

Рівень освіти: Другий (магістерський)

Назва освітньо-професійної програми: Відновлення та технічний сервіс автомобілів

Гарант  (Керівник проєктної групи):     Ілона Драч

Зауваження та пропозиції:  прохання надсилати Ілоні Драч    на електронну адресу drachil@khmnu.edu.ua

Обговорення завершується: 20.08.2021

Спеціальність: 132 Матеріалознавство

Рівень освіти: перший (бакалаврський).

Назва освітньо-професійної програми: Відновлення та технічний сервіс

Керівник проектної групи: С.Ф. Посонський, д.т.н., професор

Зауваження та пропозиції: прохання надсилати гаранту освітньої програми – Диха О. на електронну адресу tribosenator@gmail.com