132 – Відновлення та технічний сервіс автомобілів

2021

Рік введення в дію: 2021

Спеціальність: 132 Матерiалознавство

Назва освітньої програми: Освітньо-професійна програма Відновлення та технічний сервіс автомобілів

Гарант освітньої програми: С.Ф. Посовський, к.т.н., доцент

Мета освітньої програми: Підготовка фахівців, здатних ефективно виконувати професійну діяльність, що передбачає розв’язання складних задач та проблем, пов’язаних з розробкою, дослідженням, застосуванням, виробництвом, обробкою та випробуванням сучасних матеріалів та виробів на їх основі

Основний фокус освітньої програми та спеціалізації: Спеціальна освіта в галузі механічної інженерії за спеціальністю матеріалознавство

Особливості програми: Програма орієнтується на підготовку фахівців зі створення та застосування прогресивних матеріалів та технологічних процесів для відновлення та підвищення зносостійкості деталей автомобілів в процесі виконання технічного сервісу і обслуговування