123 – Комп’ютерна інженерія та програмування

2021, 2020

Рік введення в дію: 2021

Спеціальність: 123 Комп’ютерна інженерія

Назва освітньої програми: Комп’ютерна інженерія та програмування

Гарант освітньої програми: O.C.Савенко. д.т.н., професор

Мета програми: Розвиток інтелектуального потенціалу здобувачів вищої освіти, майбутніх конкурентоздатних на ринку праці в Україні та за її межами фахівців з комп’ютерної інженерії, у процесі їх інноваційної освітньої, наукової та підприємницької діяльності, здатних до успішної професійної самореалізації, трансферу технологій та знань, адаптованих до потреб сучасного світу та викликів життя. Формування загальнокультурної та професійної компетентностей майбутніх конкурентоздатних на ринку праці в Україні та за її межами фахівців з комп’ютерної інженерії, здатних: виконувати професійні обов’язки в рамках об’єктів професійної діяльності у складі колективу з врахуванням особливостей майбутньої професії і можливих первинних посад магістра з комп’ютерної інженерії; розв’язувати складні задачі і проблеми у галузі комп’ютерної інженерії та/або у процесі навчання, що передбачає проведення досліджень та/або здійснення інновацій та характеризується невизначеністю умов і вимог.

Фокус програми, спеціалізації: Розроблення методів, способів, засобів забезпечення якості, надійності та безпеки програмного забезпечення комп’ютерних систем, систем виявлення вторгнень у комп’ютерні та кіберфізичні системи і комп’ютерні мережі та програмно-технічних засобів розподілених, інтелектуальних, розумних, телекомунікаційних систем і технологій.

Особливості програми: Інноваційний та дослідницький характер, інтеграція фахової, загальної та науково-дослідної підготовки.

Рік введення в дію: 2020

Спеціальність: 123 Комп’ютерна інженерія

Назва освітньої програми: Комп’ютерна інженерія та програмування

Гарант освітньої програми: O.C.Савенко. д.т.н., професор

Мета програми: Формування загальнокультурної та професійної компетентностей майбутніх конкурентоздатних на ринку праці в Україні та за її межами фахівців з комп’ютерної інженерії, здатних: виконувати професійні обов’язки в рамках об’єктів професійної діяльності у складі колективу з врахуванням особливостей майбутньої професії і можливих первинних посад магістра з комп’ютерної інженерії; розв’язувати складні задачі і проблеми у галузі комп’ютерної інженерії та/або у процесі навчання, що передбачає проведення досліджень та/або здійснення інновацій та характеризується невизначеністю умов і вимог.

Фокус програми, спеціалізації: Спеціальна освіта в галузі інформаційних технологій за спеціальністю «Комп’ютерна інженерія». Акцент на здатності розв’язувати складні задачі і проблеми у галузі комп’ютерної інженерії, зокрема, розроблення алгоритмічного та програмного забезпечення, проєктування та розроблення системного і прикладного програмного забезпечення комп’ютерних систем, що передбачає проведення досліджень та/або здійснення інновацій та характеризується невизначеністю умов і вимог.

Особливості програми: Інноваційний та дослідницький характер, інтеграція фахової, загальної та науково-дослідної підготовки