123 – Комп`ютерна інженерія (Програмування та захист комп`ютерних систем і мереж)

2019

Рік введення в дію: 2019

Спеціальність: 123 Комп`ютерна інженерія

Назва освітньої програми: Освітньо-професійна програма «Програмування та захист комп’ютерних систем і мереж»

Мета освітньої програми: Формування загальних та фахових компетентностей для успішного здійснення професійної діяльності у галузі комп’ютерної інженерії з використанням сучасних інформаційно-комп’ютерних технологій з програмування та захисту комп’ютерних систем та мереж

Основний фокус освітньої програми та спеціалізації: Спеціальна освіта в галузі інформаційних технологій за спеціальністю комп’ютерна інженерія. Акцент програми зроблено на здатності розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми у галузі комп’ютерної інженерії, пов’язані з розробленням системного та прикладного програмного забезпечення, проектуванням, розгортанням та супроводом комп’ютерних систем та мереж, їх захистом та системним адмініструванням

Особливості програми: Інтегрована підготовка фахівців до створення та використання апаратного і програмного забезпечення комп’ютерних систем і мереж різного призначення, способів їх адміністрування. Для організації зв’язку з реальним виробництвом планується забезпечення можливості вивчення декількох навчальних дисциплін за програмами ІТ-фірм м. Хмельницького, під час якого студенти розв’язуватимуть реальні задачі.