122 – Комп`ютерні науки

2023, 2021, 2020, 2019

Рік введення в дію: 2023
Рік введення в дію: 2021

Спеціальність: 122 Комп`ютерні науки

Назва освітньої програми: Комп`ютерні науки

Мета програми: Підготовка фахівців, здатних проводити теоретичні та експериментальні дослідження в галузі комп’ютерних наук; застосовувати математичні методи й алгоритмічні принципи в моделюванні, проектуванні, розробці та супроводі інформаційних технологій; здійснювати розробку, впровадження і супровід інтелектуальних систем аналізу й обробки даних організаційних, технічних, природничих і соціально-економічних систем.Фокус програми, спеціалізації: Спеціальна освіта в галузі інформаційних технологій за спеціальністю комп’ютерні науки з акцентом на формування умінь практичної розробки програмного забезпечення для різних галузей господарської діяльності.

Особливості програми: Інтеграція комп’ютерної та проєктно-технічної підготовки з технологій розробки інформаційних систем та інформаційних технологій. Засвоєння технологій проєктування та програмування при розробці програмного забезпечення, використання комп’ютерного моделювання задач віртуальної реальності, методів 3D графіки.

Рік введення в дію: 2020

Спеціальність: 122 Комп`ютерні науки

Назва освітньої програми: Комп`ютерні науки

Мета програми: Підготовка фахівців, здатних проводити теоретичні та експериментальні дослідження в галузі комп’ютерних наук; застосовувати математичні методи й алгоритмічні принципи в моделюванні, проектуванні, розробці та супроводі інформаційних технологій; здійснювати розробку, впровадження і супровід інтелектуальних систем аналізу й обробки даних організаційних, технічних, природничих і соціально-економічних систем.Фокус програми, спеціалізації: Спеціальна освіта в галузі інформаційних технологій за спеціальністю комп’ютерні науки з акцентом на формування умінь практичної розробки програмного забезпечення для різних галузей господарської діяльності.

Особливості програми: Інтеграція комп’ютерної та проєктно-технічної підготовки з технологій розробки інформаційних систем та інформаційних технологій. Засвоєння технологій проєктування та програмування при розробці програмного забезпечення, використання комп’ютерного моделювання задач віртуальної реальності, методів 3D графіки.

Рік введення в дію: 2019

Спеціальність: 122 Комп`ютерні науки

Назва освітньої програми: Комп`ютерні науки

Мета програми: Формування особистості фахівця, який здобув певний об’єм теоретичних знань та практичних умінь і навичок, достатніх для успішного виконання професійних обов’язків і вирішення типових та нетипових завдань і проблем комплексного характеру в галузі комп’ютерних наук та інформаційних технологій

Фокус програми, спеціалізації: Спеціальна освіта в галузі інформаційних технологій за спеціальністю комп’ютерні науки з акцентом на формування умінь практичної розробки програмного забезпечення для різних галузей господарської діяльності.

Особливості програми: Інтеграція комп’ютерної та проектно-технічної підготовки з технологій розробки інформаційних систем та інформаційних технологій. Засвоєння технологій проектування та програмування при розробці програмного забезпечення, використання комп’ютерного моделювання задач віртуальної реальності, методів 3D графіки.