073 – Менеджмент. Доктор філософії.

2023, 2022, 2021

Рік введення в дію: 2023

Спеціальність: 073 “Менеджмент”

Мета освітньої програми: Розвиток інтелектуального потенціалу здобувачів вищої освіти та підготовка висококваліфікованих та конкурентоспроможних фахівців, інтегрованих у вітчизняний та світовий науково-освітній простір, здатних ідентифікувати і розв’язувати складні задачі та проблеми, вміло володіти інноваційними методами і технологіями у сфері менеджменту, проводити та успішно завершити наукове дослідження, здійснювати науково-педагогічну діяльність в закладах вищої освіти.

Основний фокус освітньої програми та спеціалізації: Спеціальна освіта в галузі управління та адміністрування за спеціальністю 073 «Менеджмент».

Особливості програми: Акцент на інтеграції освітньої та наукової складових підготовки доктора філософії з менеджменту з урахуванням особливостей розвитку актуальних досліджень у межах наявних наукових шкіл кафедр.

Рік введення в дію: 2022

Спеціальність: 073 МЕНЕДЖМЕНТ

Мета освітньої програми: Розвиток інтелектуального потенціалу здобувачів вищої освіти і підготовка висококваліфікованих та конкурентоспроможних фахівців, інтегрованих у світовий науковоосвітній простір, здатних ідентифікувати і розв’язувати складні задачі та проблеми, володіти інноваційними методами і технологіями у сфері менеджменту, проводити та успішно представляти результати науково-філософського дослідження, здійснювати науковопедагогічну діяльність в закладах вищої освіти.

Основний фокус освітньої програми та спеціалізації: Спеціальна освіта в галузі управління та адміністрування за спеціальністю 073 «Менеджмент».

Особливості програми: Акцент на інтеграції освітньої та наукової складових підготовки доктора філософії з менеджменту з урахуванням особливостей розвитку актуальних досліджень у межах наявних наукових шкіл кафедр.

Рік введення в дію: 2021

Спеціальність: 073 МЕНЕДЖМЕНТ

Назва освітньої програми: Освітньо-професійна програма «Менеджмент»

Мета освітньої програми: Розвиток інтелектуального потенціалу здобувачів вищої освіти та підготовка висококваліфікованих та конкурентоспроможних фахівців, інтегрованих у європейський та світовий науково-освітній простір, здатних ідентифікувати і розв’язувати складні задачі та проблеми, вміло володіти інноваційними методами і технологіями у сфері менеджменту, проводити та успішно завершити науково-філософське дослідження, здійснювати науково-педагогічну діяльність в закладах вищої освіти.

Основний фокус освітньої програми та спеціалізації: Спеціальна освіта в галузі управління та адміністрування за спеціальністю 073 «Менеджмент». Ключові слова: менеджмент, стратегії, розвиток, інновації, конкурентоспроможність, управління проектами, бізнес-моделювання, безпека діяльності.

Особливості програми: Акцент на інтеграції освітньої та наукової складових підготовки доктора філософії з менеджменту з урахуванням особливостей розвитку актуальних досліджень у межах наявних наукових шкіл кафедр

Рік введення в дію: 2019