072 – Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок

2023

Обговорення завершується: 10.03.2023

Спеціальність: 072 ФІНАНСИ, БАНКІВСЬКА СПРАВА, СТРАХУВАННЯ ТА ФОНДОВИЙ РИНОК

Рівень освіти: ПЕРШИЙ (БАКАЛАВРСЬКИЙ)

Назва освітньо-професійної програми: ФІНАНСИ, БАНКІВСЬКА СПРАВА, СТРАХУВАННЯ ТА ФОНДОВИЙ РИНОК

Гарант / Контактна особа: Леся Матвійчук, к.е.н., доц.

email:  matviichukl@khmnu.edu.ua