053 – Психологія. Доктор філософії. Проєкти освітніх програм

2022, 2021

Обговорення завершується: 22.08.2022

Спеціальність:  053 Психологія

Рівень освіти:  третій (освітньо-науковий) 

Назва освітньо-наукової програми: ПСИХОЛОГІЯ

Гарант  (Керівник проєктної групи)   Євген ПОТАПЧУК, д. психол. н., проф.

Зауваження та пропозиції: прохання надсилати Таїсії Комар на електронну адресу komartayisiya@gmail.com

Обговорення завершується: 14.06.2021.

Спеціальність: 053 Психлогія

Обговорення завершується: 14.06.2021.

Рівень освіти: третій (доктор філософії).

Назва освітньо-професійної програми: Психологія.

Керівник проєктної групи (гарант): Є.М. Потапчук д.психол.н., професор.

Зауваження та пропозиції: прохання надсилати Таїсії Комар на електронну адресу komartayisiya@gmail.com