053 – Психологія

2021

Обговорення завершується: 14.06.2021

Спеціальність: 053 Психлогія

Рівень освіти: другий (магістерський).

Назва освітньо-професійної програми: Психологія.

Керівник проєктної групи (гарант): Т.В. Комар, д.психол.н., доцент.

Зауваження та пропозиції: прохання надсилати Таїсії Комар на електронну адресу komartayisiya@gmail.com