053 – Психологія

2024, 2021

Обговорення завершується: 25.04.2024

Спеціальність: 053 Психологія

Рівень освіти: Перший (бакалаврський)

Назва освітньо-професійної програми: Психологія

Гарант  (Керівник проєктної групи):     Олена Кулешова

Зауваження та пропозиції:  прохання надсилати  Олені Кулешовій   на електронну адресу:  kuleshovao@khmnu.edu.ua

Обговорення завершується: 14.06.2021

Спеціальність: 053 Психлогія

Рівень освіти: другий (магістерський).

Назва освітньо-професійної програми: Психологія.

Керівник проєктної групи (гарант): Т.В. Комар, д.психол.н., доцент.

Зауваження та пропозиції: прохання надсилати Таїсії Комар на електронну адресу komartayisiya@gmail.com