051 – Управління персоналом та економіка праці

2020

Обговорення завершується: 26.06.2020

Спеціальність: 051 Економіка

Обговорення завершується: 26.06.2020

Рівень освіти: другий (магістерський).

Назва освітньо-професійної програми: Управління персоналом та економіка праці

Керівник проектної групи: М. Д. Ведерніков, д.е.н., проф.

Зауваження та пропозиції: прохання надсилати к.е.н, доц. Кошонько О.В. на електронну адресу kosha2015@ukr.net