051 – Економічна безпека

2021

Обговорення завершується: 17.06.2021

Спеціальність: 051 Економіка

Рівень освіти: перший (бакалаврський).

Назва освітньо-професійної програми: Економічна безпека

Керівник проектної групи: Л.С. Любохинець, кандидат економічних наук, доцент

Зауваження та пропозиції: прохання надсилати Любохинець Л.С, на електронну адресу lubohinets@ukr.net