051 – Економіка і аналітика бізнесу

2023

Обговорення завершується: 28.05.2023

Спеціальність:   051 ЕКОНОМІКА

Рівень освіти:  другий (магістерський)

Назва освітньо-професійної програми:  Економіка і аналітика бізнесу

Гарант / Контактна особа:     Марія ДИХА  

email:      dyha-mv@ukr.net