035 – Філологія. Українська мова та література

2022, 2021

Обговорення завершується: 07.03.2022

Спеціальність: 035 Філологія

Обговорення завершується: 07.03.2022

Рівень освіти: другий (магістерський) рівень.

Назва освітньо-професійної програми: Філологія. Українська мова та література

Гарант (керівник проєктної групи): М. М. Торчинський, д. філол. н., проф.

Контактна особа: Торчинський М.М. mina@ukr.net

Обговорення завершується: 12.03.2021

Спеціальність: 035 Філологія

Обговорення завершується: 12.03.2021

Рівень освіти: другий (магістерський) рівень.

Назва освітньо-професійної програми: Філологія. Українська мова та література

Гарант (керівник проєктної групи): М. М. Торчинський, д. філол. н., проф.

Контактна особа: Торчинська М.М. mina@ukr.net