035 – Філологія. Українська мова та література

2022, 2021

Рік введення в дію: 2022

Спеціальність: 035 Філологія

Рік введення в дію: 2022

Назва освітньої програми: Філологія. Українська мова та література

Гарант освітньої програми: М. Торчинський, д.філол.н., проф

Мета освітньої програми: Підготовка фіхівців, здатних розв’язувати складні завданняі проблеми, що передбачає проведення досліджень та/або здійснення інновацій та характеризується невизначеністю умов і вимог, у діяльності, пов’язаній з аналізом, творенням і оціннюванням писмових та усних текстів різних жанрів і стилів, організацією успішної комунікації українською мовою.

Основний фокус освітньої програми та спеціалізації: Спеціальна освіта в галузі гуманітарних наук “Філологія”

Особливості програми: Інноваційний та дослідницький характер профільноїгуманітраної підготовки за спеціальністю “Філологія” на основі інтеграції філологічної та педагогічної освіти.

Рік введення в дію: 2021

Спеціальність: 035 Філологія

Рік введення в дію: 2021

Назва освітньої програми: Філологія. Українська мова та література

Гарант освітньої програми: М. Торчинський, д.філол.н., проф

Основний фокус освітньої програми та спеціалізації: Спеціальна освіта в галузі гуманітарних наук за спеціальністю “Філологія”

Особливості програми: Інноваційний та дослідницький характер профільної гуманітарної підготовки за спеціальністю “Філологія” на основі інтеграції філологічної та педагогічної освіти.