035 – Філологія. Слов`янські мови та літератури (переклад включно), перша – польська

2022, 2021, 2020

Рік введення в дію: 2022

Спеціальність: 035 Філологія. Слов`янські мови та літератури (переклад включно), перша – польська

Назва освітньої програми: Філологія. Слов’янські мови та літератури (переклад включно), перша – польська

Гарант освітньої програми: Л.Л Станіславова, к.фiлол.н.,доц.

Мета освітньої програми: Підготовка фахівців, здатних розв’язувати складні завдання і проблеми, що передбачає проведення досліджень та / або здійснення інновацій та характеризується невизначеністю умов і вимог у діяльності, пов’язаній з аналізом, творенням (зокрема перекладом) і оцінюванням письмових та усних текстів різних жанрів і стилів, організацією успішної комунікації українською та польською мовами.

Основний фокус освітньої програми та спеціалізації: Спеціальна освіта в галузі гуманітарних наук за спеціальністю «Філологія».

Особливості програми: Інноваційний та дослідницький характер профільної гуманітарної підготовки за спеціальністю «Філологія».

Рік введення в дію: 2021

Спеціальність: 035 Філологія. Слов`янські мови та літератури (переклад включно), перша – польська

Назва освітньої програми: Філологія. Слов’янські мови та літератури (переклад включно), перша – польська

Гарант освітньої програми: Л.Л Станіславова, к.фiлол.н.,доц.

Мета освітньої програми: Підготовка фахівців, здатних розв’язувати складні завдання і проблеми, що передбачає проведення досліджень та / або здійснення інновацій та характеризується невизначеністю умов і вимог у діяльності, пов’язаній з аналізом, творенням (зокрема перекладом) і оцінюванням письмових та усних текстів різних жанрів і стилів, організацією успішної комунікації українською та польською мовами.

Основний фокус освітньої програми та спеціалізації: Спеціальна освіта в галузі гуманітарних наук за спеціальністю «Філологія».

Особливості програми: Інноваційний та дослідницький характер профільної гуманітарної підготовки за спеціальністю «Філологія».

Рік введення в дію: 2020

Спеціальність: 035 Філологія. Слов`янські мови та літератури (переклад включно), перша – польська

Назва освітньої програми: Філологія. Слов’янські мови та літератури (переклад включно), перша – польська

Гарант освітньої програми: Н.М. Торчинська, к.фiлол.н.,доц.

Мета освітньої програми: Підготовка фахівців, здатних розв’язувати складні задачі і проблеми, що передбачає проведення досліджень та / або здійснення інновацій та характеризується невизначеністю умов і вимог у діяльності, пов’язаній з аналізом, творенням (зокрема перекладом) і оцінюванням письмових та усних текстів різних жанрів і стилів, організацією успішної комунікації українською та польською мовами.

Основний фокус освітньої програми та спеціалізації: Спеціальна освіта в галузі гуманітарних наук за спеціальністю «Філологія». Ключові слова: філологія, славістика, полоністика, україністика, лінгвістика, літературознавство, перекладознавство, лінгводидактика, мовні одиниці, літературні твори, тексти, типологія, аналіз, характеристика.

Особливості програми: Інноваційний та дослідницький характер профільної гуманітарної підготовки за спеціальністю «Філологія».