022 – Дизайн

2023, 2022, 2020

Обговорення завершується: 14.05.2023

Спеціальність:  022 Дизайн

Рівень освіти:  другий (магістерський)

Назва освітньо-професійної програми:  Дизайн

Гарант / Контактна особа:   Базилюк Е.В.

email:bazyliukel@khmnu.edu.ua

Обговорення завершується: 27.07.2022

Спеціальність: 022 Дизайн

Рівень освіти: другий (магістерський)

Назва освітньо-професійної програми: Дизайн

Гарант / Контактна особа:    Ельвіра БАЗИЛЮК  

email: bazyliukel@khmnu.edu.ua 

Обговорення завершується: 07.07.2020

Спеціальність: 022 Дизайн

Обговорення завершується: 07.07.2020

Рівень освіти: другий (магістерський)

Назва освітньо-професійної програми: Дизайн

Керівник проектної групи: І.М.Баннова, доц., к.т.н

Контактна особа: Базилюк Е.В. elvirabazyliuk@gmail.com