022 – Дизайн

2021, 2020

Обговорення завершується: 01.08.2021

Спеціальність: 022 Дизайн

Рівень освіти: перший (бакалаврський)

Назва освітньо-професійної програми: Дизайн

Керівник проектної групи: І.І.Ковтун, доц., к.т.н

Контактна особа: Базилюк Е.В. elvirabazyliuk@gmail.com

Обговорення завершується: 2020

Спеціальність: 022 Дизайн

Рівень освіти: перший (бакалаврський)

Назва освітньо-професійної програми: Дизайн

Керівник проектної групи: І.І.Ковтун, доц., к.т.н

Контактна особа: Базилюк Е.В. elvirabazyliuk@gmail.com