015 – Професійна освіта. Транспорт (Обслуговування та ремонт автомобілів)

2023, 2021, 2020, 2017

Рік введення в дію: 2023

Спеціальність: 015 Професійна освіта (за спеціалізаціями)

Назва освітньої програми: Професійна освіта. Транспорт (Обслуговування та ремонт автомобілів)

Мета освітньої програми: Формування особистості фахівця, здатного вирішувати типові та складні непередбачувані завдання і проблеми комплексного характеру в галузях професійної освіти та автомобільного транспорту

Основний фокус освітньої програми та спеціалізації: Підготовка до освітньої діяльності в закладах професійної (професійно-технічної) та фахової передвищої освіти на базі широкого використання інформаційно-комунікаційних технологій та новітніх досягнень науки і техніки в галузі автомобільного транспорту

Особливості програми: Інтеграція педагогічної та технічної підготовки фахівця і передбачає здійснення практичної підготовки на базі сучасного автообслуговуючого та авторемонтного виробництв

Рік введення в дію: 2021

Спеціальність: 015 Професійна освіта

Назва освітньої програми: Освітньо-професійна програма. Професійна освіта. Транспорт (Обслуговування та ремонт автомобілів)

Мета освітньої програми: Формування особистості фахівця, здатного вирішувати типові та складні непередбачувані завдання і проблеми комплексного характеру в галузях професійної освіти та автомобільного транспорту

Основний фокус освітньої програми та спеціалізації: Підготовка до освітньої діяльності в закладах професійної (професійно-технічної) та фахової передвищої освіти на базі широкого використання інформаційно-комунікаційних технологій та новітніх досягнень науки і техніки в галузі автомобільного транспорту

Особливості програми: Дуальна система підготовки фахівця, що передбачає поєднання навчання в умовах закладу вищої освіти та сучасного авторемонтного виробництва

Рік введення в дію: 2020

Спеціальність: 015 Професійна освіта

Назва освітньої програми: Освітньо-професійна програма. Професійна освіта. Транспорт (Обслуговування та ремонт автомобілів)

Мета освітньої програми: Формування особистості фахівця, здатного вирішувати типові та складні непередбачувані завдання і проблеми комплексного характеру в галузях професійної освіти та автомобільного транспорту

Основний фокус освітньої програми та спеціалізації: Підготовка до освітньої діяльності в закладах професійної (професійно-технічної) та фахової передвищої освіти на базі широкого використання інформаційно-комунікаційних технологій та новітніх досягнень науки і техніки в галузі автомобільного транспорту

Особливості програми: Дуальна система підготовки фахівця, що передбачає поєднання навчання в умовах закладу вищої освіти та сучасного авторемонтного виробництва

Рік введення в дію: 2017

Спеціальність: 015 Професійна освіта

Назва освітньої програми: Освітньо-професійна програма. Професійна освіта. Транспорт (Обслуговування та ремонт автомобілів)

Мета освітньої програми: Формування особистості фахівця, здатного вирішувати типові та складні непередбачувані завдання і проблеми комплексного характеру в галузях професійної освіти та автомобільного транспорту

Основний фокус освітньої програми та спеціалізації: Підготовка до освітньої діяльності в закладах професійної (професійно-технічної) та фахової передвищої освіти на базі широкого використання інформаційно-комунікаційних технологій та новітніх досягнень науки і техніки в галузі автомобільного транспорту

Особливості програми: Дуальна система підготовки фахівця, що передбачає поєднання навчання в умовах закладу вищої освіти та сучасного авторемонтного виробництва