015 – Професійна освіта. Технологія виробів легкої промисловості (швейні вироби)

2021, 2020, 2018

Рік введення в дію: 2021

Спеціальність: 015 Професійна освіта

Назва освітньої програми: Освітньо-професійна програма. Професійна освіта (Технологія виробів легкої промисловості) (швейні вироби)

Мета освітньої програми: Підготовка фахівців, здатних здійснювати освітню діяльність в сфері професійної освіти фахівців легкої промисловостіі і професійну діяльність за спеціалізацією проєктування та виготовлення швейних виробів

Основний фокус освітньої програми та спеціалізації: Спеціальна освіта в галузі Освіта/Педагогіка за спеціалізацією 015 Професійна освіта (Технологія виробів легкої промисловості). Підготовка до освітньої діяльності в закладах професійної (професійно-технічної) та фахової передвищої освіти на базі широкого використання інформаційно-комунікаційних технолог

Особливості програми: Інтеграція педагогічної та технологічної підготовки фахівців в галузі професійної освіти за спеціалізацією «Технологія виробів легкої промисловості», що забезпечує поєднання психолого-педагогічної і методичної підготовки з проєктуванням та виготовленням швейних виробів в умовах автоматизації технологічних процесів підприємств легкої промисловості

Рік введення в дію: 2020

Спеціальність: 015 Професійна освіта

Назва освітньої програми: Освітньо-професійна програма. Професійна освіта (Технологія виробів легкої промисловості) (швейні вироби)

Мета освітньої програми: Підготовка фахівців, здатних здійснювати освітню діяльність в сфері професійної освіти фахівців легкої промисловостіі і професійну діяльність за спеціалізацією проєктування та виготовлення швейних виробів

Основний фокус освітньої програми та спеціалізації: Спеціальна освіта в галузі Освіта/Педагогіка за спеціалізацією 015 Професійна освіта (Технологія виробів легкої промисловості). Підготовка до освітньої діяльності в закладах професійної (професійно-технічної) та фахової передвищої освіти на базі широкого використання інформаційно-комунікаційних технологій та новітніх досягнень науки і техніки в галузі швейного виробництва

Особливості програми: Інтеграція педагогічної та технологічної підготовки фахівців в галузі професійної освіти за спеціалізацією «Технологія виробів легкої промисловості», що забезпечує поєднання психолого-педагогічної і методичної підготовки з проєктуванням та виготовленням швейних виробів в умовах автоматизації технологічних процесів підприємств легкої промисловості

Рік введення в дію: 2018

Спеціальність: 015 Професійна освіта

Назва освітньої програми: Освітньо-професійна програма. Професійна освіта (Технологія виробів легкої промисловості) (швейні вироби)

Мета освітньої програми: Підготовка фахівців, здатних здійснювати освітню діяльність в сфері професійної освіти фахівців легкої промисловостіі і професійну діяльність за спеціалізацією проєктування та виготовлення швейних виробів

Основний фокус освітньої програми та спеціалізації: Спеціальна освіта в галузі Освіта/Педагогіка за спеціалізацією 015 Професійна освіта (Технологія виробів легкої промисловості). Підготовка до освітньої діяльності в закладах професійної (професійно-технічної) та фахової передвищої освіти на базі широкого використання інформаційно-комунікаційних технолог

Особливості програми: Інтеграція педагогічної та технологічної підготовки фахівців в галузі професійної освіти за спеціалізацією «Технологія виробів легкої промисловості», що забезпечує поєднання психолого-педагогічної і методичної підготовки з проєктуванням та виготовленням швейних виробів в умовах автоматизації технологічних процесів підприємств легкої промисловості