014 – Середня освіта. Фізична культура

2020

Обговорення завершується: 07.08.2020

Спеціальність: 014 Середня освіта

Рівень освіти: Перший (бакалаврський) рівень

Назва освітньо-професійної програми: Середня освіта (Фізична культура)

Гарант (керівник проєктної групи): О. О. Солтик, д.пед.н., доц.

Контактна особа: Солтик О.О. kafedra_fv_khnu@ukr.net